Til stede for ansatte og brukere

Kommunen håper ansatte med brukererfaring fra for eksempel rus eller psykisk sykdom skal gjøre hjelpen fra Mesteringssenteret mer treffsikker.