Politimann bitt av kvinne

Politimannen måtte på legevakten etter å ha blitt utsatt for den ilske restaurantgjesten.