Tidligere ledelse i Havørn Fotball dømt for pengejuks

En kvinne og tre menn i ulike verv i Havørn Fotball i Sola kommune ble den 6., 9. og 11. juli i Stavanger Tingrett dømt for grov overtredelse av både likningsloven, skattebetalingsloven og alt sammenholdt av straffeloven, til 20 og 30 dagers fengsel i tillegg til bøter på 20.000 kroner hver.