• Kommuneoverlege Inger Skretting Opstad ber foreldre være på vakt når barna bader i Rennå på Brusand. Odd Pihlstrøm

Kommuneoverlege friskmelder Hå-elvene

Men på enkelte badeplasser bør foreldre alltid være på vakt.