• Kristine C. Hernes er fungerende rådmann i Stavanger. Torstein Lillevik

Stavangers rådmann mener 120 nye flyktninger er nok

Staten ber Stavanger om å ta mot 120 nyankomne flyktninger i 2014. 25 av disse er mindreårige. Rådmannen går inn for at Stavanger sier ja til 105, derav 15 enslige mindreårige.