- Fort gjort å betale seg fri fra dugnad

Foreninger og lag konkurrerer om folks fritid. Den er dyrebar.