• Jan Tore Glenjen

Skolene i Stavanger må kutte lærerstillinger

13 lærere blir overtallige, alle vikarer må gå. Skolene i Stavanger driver nå helt på smertegrensen. – Jeg er urolig, sier skolesjefen.