• - Fengsel er rene forbryterskolen, sier sorenskriver Helge Bjørnestad. Pål Christensen

Sorenskriver: Fengsel virker ikke

- Jeg har sendt for mange i fengsel, mener sorenskriver Helge Bjørnestad. Justisminister Grete Faremo sier at færre bør settes i tradisjonelt fengsel.