- Sykepleierne får det de har krav på

- Det er ikke nødvendigvis slik at man har krav på overtidsbetalt etter 35,5 timer per uke.