• Mannskaper fra Minedykkerkommandoen undersøker gjenstanden som lå på seks-sju meters dyp, rundt 20 meter fra land. Odd Kristian Stokka

«Mine fra krigen» var bare bøye

Minedykkerkommandoen kunne raskt konstatere at den minelignende gjenstanden i sjøen utenfor Høle ikke var farlig.