• Gretha og Jan Nicolaisen bor i huset til venstre i bildet. Oalsgata til høyre skal bli kollektivgate. Pål Christensen

De bor på lånt tid

Jan og Gretha Nicolaisen har ventet i tre år på at myndighetene skal overta huset. I mellomtiden står livet på vent.