• Haugåstunet sykehjem.

Sykehjem må rette opp feil

Nok et sykehjem har fått pålegg om å rette opp en rekke avvik etter at helsesjefen har vært på inspeksjon.