• Ole Tom Guse og Stanley Wirak, ordfører i Forsand og Sandnes, er hjertens enige om framtidig ferjedrift parallelt med Ryfast. Varaordfører Pål Morten Borgli, til venstre, og Margareth Gjøse Larsen er også det. Viktor Klippen

Wirak støtter Høgsfjord og provoserer gjerne Stavanger

Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) støtter Forsand i kravet om å beholde ferje over Høgsfjorden også etter et eventuelt Ryfast. Han bryr seg ikke om at dette kanskje provoserer politikerne i Stavanger.