• fotoboks3.JPG

Venstre vil ha stans i automatisk gjennomsnittsmåling

Venstre frykter at fotobokser med automatisk måling av gjennomsnittsfart truer personvernet. De vil ha dette systemet vekk fra norske veier.