• Det lakk olje da båten skulle repareres. Carina Johansen

800 liter olje kan ha lekket ut ved Kalhammeren

Det lakk olje da båten skulle repareres.