• Alt ligger til rette for å få et vinmonopol i kjøpesenteret Ankerplassen i Tananger sentrum. Nå er det opp til politikerne om Sola kommune skal få sitt andre pol. - Jeg håper de tar hensyn til det flertallet i befolkingen, sier Morten Folkvord i Ankerplassen. Cornelius Munkvik

8-1 for nytt pol i Tananger

Det var bare lederen i Sola kommunes utvalg for levekår som stemte mot at Vinmonopolet skal få etablere seg i Tananger sentrum.