• Terrengrutsjebaner på kunstig haug er ofte i dårlig stand, ifølge rapporten. Aina Hovde, Stavanger kommune

Uteområdene ved barnehager verst

Også uteområdene ved skoler, barnehager og sykehjem er vurdert.