• Både Øystein Hansen i LO (til venstre) og Hallvard Ween i NHO i Rogaland er glade for Stanley Wirak(Ap) sitt nye forslag i bybanedebatten. Pål Christensen

LO og næringslivet støtter Wiraks bybaneforslag

Både LO, NHO og Næringsforeningen støtter Sandnes-ordføreren sitt nye kompromiss-forslag i bybanesaken.