• På denne animasjonen er prisen foreløpig XX i bommen på Solbakk.

Hva vil det koste å kjøre gjennom Ryfast?

Det er rett før tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa graver i gang Ryfast, men verken anbud eller lån er på plass. Derfor er det fremdeles uavklart hva det vil koste å kjøre gjennom bommen.