Flere naboer på Hundvåg

Høyre sammen med Venstre ønsker vurdert om det siste store utbyggingsområdet på Hundvåg, Atlanteren skal bebygges enda tettere enn kommunen har lagt opp til.