• Bønder fra Dalane sperret trafikken på E39 på Helleland søndag ettermiddag for å markere misnøyen med statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Marie von Krogh

Bønder stengte E39

Bøndene i Rogaland er misfornøyd med statens tilbud i jordbruksforhandlingene, noe bilister på E39 har fått merke.