• Disse jordene vil ordfører Ole Ueland gjerne overta av Sandnes kommune for å forhindre at det blir næringsutbygging. I bakgrunnen boligområdet Skadberg sør i Sola. FOTO: Lars Idar Waage

Skal Sola få en bit av Sandnes?

Sola-ordfører Ole Ueland har invitert seg selv til ordfører Stanley Wirak i Sandnes for å diskutere om Sola kan overta deler av Bærheim. Ueland vil bygge boliger og lokker med en flunkende ny skole på Skadberg.