• Nå skal også resten av E 39 i sørfylket lyssettes. Hans E.H. Jacobsen

Lysere tider året rundt

Resten av E 39 i Sør-Rogaland får veilys før jul i år, takket være ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett.