Sola kommune vant tvist om turvei

Et ektepar på Sørnes ville stoppe turveien langs Hafrsfjord fordi de mente at de eide 40 meter av grunnen hvor turveien skal gå. Det mente ikke tingretten.

Publisert: Publisert:

Ekteparet saksøkte Sola kommune fordi de mente at Sola kommune tok seg til rette på deres eiendom når de anla en 40 meter lang trasee av turveien langs Hafrsfjord på deres eiendom. Men Stavanger tingrett har gitt kommunen rett til å bygge turstien der den først var tenkt.

— Jeg er fornøyd med at retten har lagt til grunn Sola kommune sin oppfatning av saken. Det er aldri kjekt at vi må i retten for å avgjøre slike saker. Det har laget krøll for en midlertidig anleggsvei, og dette skaper problemer for en annen grunneier som vi har avtale med, sier Jan Sigve Tjelta, progsjektleder for turstien.

Kommunen inngikk først avtale med grunneieren som eier den en 300 meter lange konflikt-traseen langs strandlinja på Sørnes. Avtalen var at kommunen skulle få bruksrett til området.

Arbeidet stanset

Det likte ikke ekteparet som bor på nabotoma til grunneieren som ga kommunen bruksrett til strandlinja. De mente at eiendommen hvor turstien skal ligge tilhører dem og gikk derfor rettens vei for å stoppe ferdigstillelsen av den 300 meter lange delen av turstien på Sørnes. Konflikten har ført til at deler av arbeidet med turstien har stått stille i lang tid.

I midten av april møttes partene i Stavanger tingrett. Nå slår dommen fast at ekteparet ikke har eksklusiv eller ubegrenset rett til området foran naustet hvor turveien skal gå. Ekteparet har rett til å trekke opp båten eller fortøye den ved brygga. Men dommen slår fast at de har plikt til å respektere fri rett til ferdsel og at de ikke får sette opp fysiske sperringer som kan hindre turgåere langs turstien.

Retten mener at kommunes bygging av turstien ikke krenker ekteparets rett til ferdsel og fri bruk av området. Sola kommunen får bygge turveien slik den var planlagt. Ekteparet er dømt til å betale kommunen 72.000 kr. i saksomkostninger. Det er usikkert om saken vil bli anket.

Den planlagte turveien mellom Hafrsfjord-bassenget fra Liapynten på Grannes, til Hafrsfjord bru om Sømmevågen skulle vært ferdig i slutten av 2013.

Publisert: