Sola kommune vant tvist om turvei

Et ektepar på Sørnes ville stoppe turveien langs Hafrsfjord fordi de mente at de eide 40 meter av grunnen hvor turveien skal gå. Det mente ikke tingretten.