• Slik ser det ut i distriktets skoger etter stormen før helgen. Farlig, farlig, advarer Njål Folkvord.

Joggere gir blaffen i sperrebånd

Daglig leder Njål Folkvord i Klingsheim hogst og hage er skremt over hvordan joggere og turgåere opptrer i de stormskadde friområdene i regionen.