Vil selge ut Kodli-tomter nå

For å redusere den store kommunegjelden og redusere risikoen vil KrF i Gjesdal ha storsalg av tomteområder i Kodlidalen.