• Krisepsykolog Renate Grønvold Bugge mener barn kan delta i øvelser som handler om ytre trusler akkurat som har brannøvelser. Betingelsen er at det skjer innenfor trygge rammer.

Krisepsykolog: - Øvelse skaper trygghet, ikke frykt

Det sier krisepsykolog Renate Grønvold Bugge som mener trusseløvelser kan gjennomføres med små barn.