- Lite troverdig å granske seg selv

Førsteamanuensis Alice Kjellevold ved Universitetet i Stavanger mener det vil ha liten verdi dersom det er Stavanger kommune som skal evaluere kommunens rolle i Kampen-saken.

-Det blir lite troverdig<b> </b>hvis kommunen selv skal gjennomføre en intern granskning av sin egen rolle i Kampen-saken nå, sier Alice Kjellevold, én av landets fremste eksperter på rettssikkerhet og helse- og sosialtjenester i Kommune-Norge. Foto: Lars Idar Waage

 • Hans Petter Aass
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Hun mener kommuneledelsens manglende initiativ til evaluering etter Kampen-saken, og dens uttalelser de siste dagene, demonstrerer at en uavhengig og uhildet gransking må til. Den bør gjennomføres av aktører med høy faglig og juridisk kompetanse, som under granskingen av barnevernet for snart ti år siden.

I går skrev Aftenbladet at kommunen noen måneder etter Kampen-tragedien slo alarm overfor statlige myndigheter. Dette fordi kommunen sto maktesløse stilt overfor en utviklingshemmet person de anser som så farlig at han kan begå drap. Samtidig mente kommunen å mangle hjemmel til å bruke tvang i denne typen saker. Kommunen sier den fortsatt er bekymret for at mannen skal i verste fall begå et drap.

Det vil være mest ryddig at saken sees på med nye øyne

Kommunen bruker saken overfor Aftenbladet i dekning av Kampen-saken, for å illustrere hvor vanskelig det er å bruke tvang.

— Når Stavanger kommune skisserer problemene her som så alvorlig som det nå kommer frem i Aftenbladet, bør det klart være i kommunens egen interesse at det som ble gjort fra kommunens side før Kampen-saken, og etter denne, blir gransket. Men det blir lite troverdig hvis kommunen selv skal gjennomføre en intern granskning nå, når det til dags dato ikke er tatt initiativ til en vurdering av kommunens rolle. Det vil være mest ryddig at saken sees på med nye øyne, sier Alice Kjellevold, som er førsteamanuensis ved Institutt for helsefag.

Hun er én av landets fremste eksperter på rettssikkerhet og kommunenes helse- og sosialtjenester. Nylig ble hun utnevnt som medlem av regjeringens offentlige utvalg som skal se på prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

— Kommunens ansvar

Flere fagfolk med kunnskap om tjenester til utviklingshemmede, reagerer overfor Aftenbladet på Stavanger kommunes opptreden i forkant av Kampen-tragedien, og på saken Aftenbladet skrev i går. Det gjør også Kjellevold.

— Kommunen har et ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som har et nødvendig behov. Disse tjenesten skal være helhetlige, koordinerte og individuelt tilpasset, sier Kjellevold.

Kampen-saken ryster oss langt inn i sjelen

— Rettslig er det ikke slik at kommunens personale kan stå og se på handlinger som skader den utviklingshemmede eller andre, uten å gripe inn. Kommunen har et ansvar for å sørge for at den enkelte får nødvendig hjelp. Og i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 gis det hjemmel for bruk av tvang som en siste utvei. Dette for å hindre eller begrense vesentlig skade i enkeltstående og gjentatte nødssituasjoner, og for å dekke grunnleggende behov som personlig trygghet.

Hun registrerer at Stavanger kommune spør statlige myndigheter om hvorvidt andre enn kommunene bør ha det overordnede ansvaret for personer som er særlig utagerende eller farlige.

Les også

Jonnys sjanser

— Det er et politisk spørsmål som klart krever en vurdering og avklaring. Men inntil det skjer, er og blir dette kommunens ansvar. Å sende et brev til departementet og be om en avklaring gir ikke kommunen noe fritak.

- Rystet inn i sjelen

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, sier det ikke inngir tillit hvis Stavanger kommune skal evaluere seg selv.

— Skal evalueringen være god og troverdig, må den være ekstern. Vi lever i et demokrati, og da fortjener vi uavhengige tilnærminger i denne typen saker, sier Gitlesen.

— Vi som er foreldre til barn som en gang skal motta tjenester når de blir voksne, er dypt bekymret for framtiden, sier Mette Aske i Foreningen handikappede barns foreldre.

Les også

Håpet på hjelp til det siste

— Kampen-saken ryster oss langt inn i sjelen. Vi frykter at kommuneadministrasjonen nå vil lukke seg inne i fortet sitt, og bli værende der.

Nå må de demonstrere åpenhet. De må vise hvilket verdigrunnlag Stavanger kommune står på, og hvordan de vil bygge tillitt og dialog framover. La det ikke bare handle om “farlige mennesker”, men også om de som trenger livslang støtte til å leve gode og verdige liv. Denne saken må det læres av. Og skal det skje, trenger vi en uavhengig gransking, sier Aske.

LES OGSÅ :

Les også

Ble varslet om frykt for drap i 2011

Les også

FrP krever granskere utenfra

Les også

Kommunen må granske seg selv etter Kampen-saken

Les også

- Kunne avverget tragedien

LES OGSÅ:

HVA GIKK GALT?

(Trykk på hvert punkt for å se Aftenbladets begrunnelser og Stavanger kommunes svar.)

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Jeg går ut med en yngre mann, men kritikerne står i kø. Jeg har til gode å høre noen si, dette må være koselig for deg

 2. Rykker på melding om røyk i bygning på Sola

 3. Fanget meteoren på film i Sandnes

 4. Politibil under utrykning kolliderte med ATV: Spesialenheten henlegger saken

 5. Møter gamle lagkamerater: – Vil vise at Viking tok feil

 6. Tallet på omkomne stiger i India