• Fylkesmann Tora Aasland ser fram til at lovligheten av vedtaket blir utredet. Jarle Aasland

Er vedtaket om utleieleiligheter lovlig?

Fylkesmann Tora Aasland har merket seg vedtaket i kommunalstyret for byutvikling torsdag, der de stanser jakten på ulovlige leiligheter.