• vigre skule.jpg

Lever Hå i ei vekstboble?

Vigre skule har sett sine fleste dagar. Fleirtalet i Hå kommunestyre ser inga framtid for den vesle skulen.