• Sønnen til Brynespiller Tommy Eide Møster og Siv Mary Espedal ble døpt på Bryne stadion, og prest Gunnar Frøyland brukte vann fra springen på klubbhuset. Både prest, foreldre og fadre er godt fornøyde med gjennomføringen av dåpen til Justin William Espedal Møster. Privat

Her blir lille Justin døpt på Bryne Stadion

Prest Gunnar Frøyland visste råd da værgudene ikke tillot ham å døpe Justin William Espedal Møster i Time kirke.