• Enkelte steder i landet er det i følge Folkehelseinstituttet (FHI) nå et utbrudd av årets influensaepidemi. Scanpix

Dobling av influensatilfeller i forrige uke

Selv om utbruddsgrensen for en influensaepidemi ikke ble nådd, så økte forekomsten av influensa i Norge dramatisk i perioden 10. til 16. desember. Tallet på influensavirus-tilfeller mer enn doblet seg, melder Folkehelseinstituttet.