• "Boknafjord" er foreløpig tatt ut av Boknafjord-sambandet.

Bare to ferjer over Boknafjorden

Ferjesambandet Mortavika-Arsvågen trafikkeres for tiden av bare to ferjer, etter at den største og nyeste, "Boknafjord", er satt inn i trafikk i Hordaland.