• De to stammene sperret hele veibredden gjennom Vålandskogen. Lars Helle

Bøketre falt tvers over sykkel- og gangvei

Heldigvis kom ingen til skade da ett av de mektige bøketrærne i Vålandskogen tippet over ende og la seg tvers over Torbjørn Hornklovs gate.