• 58 prosent av parene som møtte til obligatorisk mekling etter samlivsbrudd, greide ikke å lage en skriftlig avtale om foreldreansvaret. Microstock

Skilte foreldre prioriterer ikke mekling om barna

58 prosent av parene som møtte til obligatorisk mekling etter samlivsbrudd, greide ikke å lage en skriftlig avtale om foreldreansvaret. Samtidig avbryter nesten to av tre par meklingen etter én time.