21 tatt i bilbeltekontroll

21 bilførere ble i dag tildelt bot for å kjøre uten bilbelte da Statens Vegvesen hadde bilbeltekontroll i Stavanger.