• Torbjørg Bjelland jobber med å kartlegge vegetasjonen i veikantene. Her med en svartelistet hagelupin ved E39 på Ålgård. Magnus Nødland Skogedal

Veikantvesenet

Statens Vegvesen kartlegger i disse dager plantelivet i veikanten.