• ecsImgFS00055756-4865561888381070308-4Ufay_TP2U.jpg Henning Carr Ekroll

Den nye skammen

Den eldre generasjonen må gjøre en innsats for å henge med i dagens teknologiske samfunn. Problemet er at mange ikke bryr seg.