• Ordfører Ane Mari Braut Nese hade et klart budskap til David Haugstad Framnes og de andre elevene på Tu skule.

Hør hva ordføreren sa til David (11)

Ordfører Ane Mari Braut Nese hadde et klart budskap til elevene på Tu skule.