Elever synes det blir for mye nettbruk

Fire av ti elever i videregående skoler mener de forstyrrer sin egen læring når de bruker pc til utenomfaglige aktiviteter i timene.