Redusert kapasitet i Finnøy-sambandet

Ferja "Sjernarøy" blir tatt ut av ruta Judaberg-Nedstrand-Jelsa i kveld og erstattet med MF "Tysnes". Kapasiteten i sambandet blir noe mindre.