• Skjebnen til Åna-gården, et av landets største melkebruk, opptar både ansatte og innsatte. Bønder mener staten sender et helt feil signal til næringen hvis gården legges ned. Odd Pihlstrøm

Åna-ansatte frykter gårdsbruket ryker

Ansatte ved Åna fengsel tror Kriminalomsorgens ledelse har bestemt seg for å legge ned fengslets store gårdsbruk. Fagforeningene mener seg overkjørt.