• Gosen er blant de skolene i Stavanger som ligger lengst framme innen ditigal læring. Her komponeres det musikk på Ipad: Fra venstre: Lotte Hammer Johannessen, Amanda Harben og Silje Forsell. Tommy Ellingsen

Hernes vil ha data-taktskifte i skolen

Utdanningsforbundet er enig med Gosenrektoren i at skolesjefens forslag til datasatsing er for svak. På kveldens møte i oppvekststyret, kommer leder John Peter Hernes (H) til å få flertall for at saken utsettes.