• Ruth Dahl flyttet til Stavanger for å jobbe i barnehage. Hun syns det er en vanskelig boligsituasjon i byen. Anders Minge

Frister sykepleiere og førskolelærere med leiligheter

Rådmannen vil bruke 25 millioner kroner til å kjøpe 10 leiligheter til nyansatte i stillinger med rekrutteringsutfordringer.