• Indiskfødte Jaswant Singh Rathore har sammen med kona bygd opp en eiendomsmasse på 25 utleieboliger i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Møtte selv stengte dører- leier nå ut til utlendinger

Han har selv følt på kroppen hvordan det oppleves å bli utestengt fra leiemarkedet. I dag er han trolig den største private utleieren av boliger i Stavanger for folk med utenlandsk bakgrunn.