Venter på et hjem

Kommunene på Jæren klarer ikke en gang å bosette halvparten av flyktningene de blir bedt om. I mottakene sitter mange og venter på et sted å bo. Kommunene må ta ansvar, mener IMDi (Integrerings— og mangfoldsdirektoratet).