• Brannvesenet tror avfallsbrannen vil være slokket iløpet av dagen, når det brennende avfallet blir gravd ut av det rasfarlige sorteringsanlegget og spylt. Fredrik Refvem

Brannslokket avfall må kjøres til Eigersund

Brannvesenets og Westcos plan for å endelig stoppe brannen på Forus er å grave ut og spyle det ulmende avfallet med vann, før det fraktes til Eigersund.