• Asbjørn Aarflot stortrives som kjemilektor på Stavanger katedralskole. Han kunne aldri tenke seg å begynne i oljebransjen selv om lønningene er langt bedre. Jon Ingemundsen

Lektor Aarflot velger bort oljepengene

Asbjørn Aarflot, lektor med hovedfag i kjemi på Stavanger Katedralskole, vil ikke selge sjela si til oljenæringen.