• Frps landbrukspolitiske skoleeksempel, Margrete Dysjaland, har fått rundt 700 000 kroner i støtte til utvikling av gården hun driver. Jo Straube

Frps superbonde fikk subsidier

Frps landbrukspolitiske skoleeksempel, Margrete Dysjaland, har fått rundt 700.000 kroner i støtte til utvikling av gården hun driver.