Fengslet da de kom hjem

Fire menn. De kommer fra ulike land, og har forskjellige historier. En ting har de til felles: Norge betvilte deres beskyttelsesbehov og tvangssendte dem tilbake til landet de kom fra. Der ventet fengsel og rettsforfølgelse.